Californien har i mange år haft udfordringer med at skaffe vand nok i den til tider meget regnfattige delstat, hvilket har resulteret i perioder med direkte mangel på vand i visse geografiske områder.

Californien Danmark vandaftale

Danmark og Californien indgår vandaftale.

Danmarks miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har 20. september 2017 under møde med Californiens guvernør Jerry Brown underskrevet samarbejdsaftale med Californien om at vidensdele og yde bistand i forbindelse med udvikling af lovgivning i delstaten samt øvrige tiltag på vandområdet. Aftalen sikrer at danske myndigheder i første omgang får mulighed for at præsentere erfaringer og know-how indenfor vandområdet.

I 2014 bestemte Californien at afsætte hvad der svarer til 52 milliarder kroner de kommende år for at sikre fremtidig vandforsyning samt forbedre vandkvaliteten i delstaten. Det er denne pulje, som danske interesser indenfor vandindustrien håber at kunne blive en del af.

Dobbelt så højt vandforbrug per indbygger i Californien

En af de store udfordringer, som Californien står over for, er at få kortlagt grundvandressourcerne og gøre vandindvinding mere rentabelt og bæredygtigt. Herunder ligger også at få skabt overblik over det ferske grundvand og dets bevægelser i kystområder, hvor det blander sig med det salte havvand.

En anden af Californens store udfordringer er at få indbyggerne til at forbruge mindre vand. – ifølge Miljø- og Fødevareministeriet har hver indbygger i den solrige stat et vandforbrug, som i gennemsnit er dobbelt så højt som indbyggerne i Danmark.

Danmarks omfattende viden og tiltag på vandområdet skal deles med amerikanerne, og derigennem skal de teknologiske løsninger findes, som vil kunne fungere bedst i Californien.

Den nye vandaftale vil ifølge fødevareministeren have afgørende betydning for danske virksomheders muligheder for at eksportere vandteknologi til USA.

Water Technology Alliance California-Denmark

En dansk alliance Water Technology Alliance (WTA) blev stiftet i 2016 og bag det står Industriens Fond samt Eksportrådet under Udenrigsministeriet. WTA består ligeledes af en række danske både offentlige og private virksomheder indenfor vandindustrien, som gør fælles front for at informere om dansk vandteknologi.

WTA har til formål at udbrede kendskabet til den danske vandmodel og derigennem bane vej for mere eksport af teknogiske løsninger og projekter på vandområdet på det amerikanske marked. Så naturligvis har WTA høje forventninger til den nye aftale med Californien og håber at kunne medvirke til at fremtidssikre Californiens vandforsyning.

Denne artikel er senest opdateret: 25. marts 2019.