Lidt historie om Florida

Floridas historie starter i 1513.

Floridas kyst blev første gang betrådt af den spanske opdagelsesrejsende Juan Ponce de León i 1513, og han opkalder regionen La Florida (den blomstrende). Flere steder i Florida vil du idag finde vejnavne som er opkaldt efter Ponce de León. Også franske og britiske nybyggere kom i løbet af 1500-tallet til området og det førte hurtigt til uoverensstemmelser mellem de tre nationaliteter om herredømmet over de forskellige dele af Florida.

Den første permanente europæiske bosættelse er St. Augustine, og byen beliggende i det nord-østlige Florida er officielt den ældste by i USA – grundlagt i 1565.

Florida Borg St. Augustine

Floridas historie: Borgfæstningen i St. Augustine.

Området Florida var af flere omgange delt op i nord, øst og vest – og i 1763 opnåede britterne at få magt over Florida efter en byttehandel, hvor Havana på Cuba tilfaldt Spanien og Florida overgik til britterne. Efter afslutningen af den amerikanske revolution 1775 – 1783 kom Florida atter på spanske hænder.

Floridas historie – dannelsen af staten Florida

Spanien havde ikke ressourcer til at bevare magten over områderne, som på det tidspunkt var delt op i Vest og Øst Florida. Flere og flere amerikanske nybyggere kom til Florida uden at Spanien kunne stille noget op og i 1821 var forhandlingerne mellem Spanien og USA afsluttet og de to landområder – kaldet Territory of Florida – overgik fra Spanien til USA med aftale om ophævelse af gammel gæld. I år 1845 blev Florida officielt udnævnt som den 27. stat i USA.

Florida Flag

Floridas flag.

Seminole-indianerne – del af Floridas historie

Floridas oprindelige befolkning – primært Seminole-indianerne – fik det svært efter europæernes indtog og da amerikaniseringen af området for alvor tog til i 1800-tallet blev de fleste af de overlevende indianere tvunget til at flytte fra Florida. Der blev ført såkaldte Seminole Krige fra amerikansk side ad 3 omgange – både i 1817-1818, 1835-1842 og 1855-1858.

En Indian Removal Act blev i 1830 vedtaget af den amerikanske regering, og det var en bemyndigelse til at flytte indianerstammer øst for Mississippi-floden til indianerterritoriet i Oklahoma. Der var naturligvis stor modstand fra Seminole-folket mod at skulle flyttes og der blev lidt store menneskelige tab ifm. Seminole Krigene.

Seminole flag Florida

Seminole flag ses ofte i Florida – ikke mindst indenfor universitets- og sportsverden.

Som Sydstaterne i USA var Florida en ”slave-stat”, hvor det var legalt at have slaver. Seminole-indianerne blev meget upopulære blandt de amerikanske ejere af slaver, fordi indianerne hjalp og skjulte sorte slaver, som flygtede fra de miserable forhold de levede under. De undslupne slaver blev kaldt Black Seminoles og det var ikke mindst pga. pres fra nybyggerne, som havde slaver, at regeringen med magt flyttede Seminole-folket. Efter 1858 var kun en lille gruppe Seminolere tilbage og de boede i området omkring Everglades.

I dag er der fem seminolereservater i Florida med en befolkning på ca. 2.000. I Oklahoma bor ca. 11.000 seminoleindianere.

Officiel hjemmeside for Seminole stammen i Florida.

Den Amerikanske Borgerkrig

Som ”slave-stat” var Florida en af de 11 stater i syd, som i 1860 gik imod Abraham Lincoln’s nye lov om afskaffelse af slaveri. De 11 stater oprettede Confederate States of America, og da den nye Lincoln regering erklærede at den nye konføderation ikke var lovlig i henhold til den amerikanske lovgivning blev det starten på Den Amerikanske Borgerkrig.

Borgerkrigen, som fandt sted 1861-1865, kom i alt til at koste ca. 620.000 dræbte soldater og ca. 410.000 civile. De høje tabstal svarede til ca. 3% af befolkningen i USA i 1865. I Florida mistede mindst 5.000 soldater livet og krigen medførte herudover store ødelæggelser på statens ejendomme og bygninger, hvilket resulterede i et fald i den samlede ejendomsværdi fra ca. 47 mill. $ i 1860 til ca. 25 mill. $ i 1865.

Efter de nordlige staters sejr over konføderationen afskaffes slaveriet endeligt.

Staten Florida fik i 1868 ratificeret lovgivningen til at inkludere afskaffelse af slaveriet samt tildeling af statsborgerskab til tidligere slaver. Samme år blev Florida officielt genoprettet som stat i United States of America.

Florida efter Borgerkrigen

Selvom afskaffelse af slaveri blev en realitet efter afslutningen af borgerkrigen forblev det stadig en meget svær tid for afroamerikanerne i Florida. I samlige sydstater – inkl. Florida – blev der vedtaget særregler for denne etniske del af befolkningen, som betød store begrænsninger i deres rettighederne.

For eksempel måtte afroamerikanerne ikke vidne i retssager og de blev tvunget til at arbejde for en meget lav løn. Såfremt de brød arbejds-kontrakten med deres arbejdsgiver kunne de uden videre blive sendt i fængslet. Ligeledes blev afroamerikanerne afskåret fra at måtte stemme ved politiske valg og de måtte ikke få ansættelse i nogen statslige positioner. I år 1900 udgjorde afroamerikanere 44% af befolkningen i Florida og den fritagne stemmeret var en stor årsag til at racismen vedblev i mange år. Raceopdeling fandt sted overalt – på skoler, restauranter, biografer, venteværelser, tog, busser osv. osv.

Raceopdeling Florida

Floridas historie:
Håndvaske reserveret til henholdsvis hvide og ”farvede” – billede fra år 1950.

Efter 1. verdenskrig tiltog spændingerne mellem hvide amerikanere og afroamerikanere i Florida og sydstaterne. Mere og mere race-vold opstod, og man så efterhånden flere nedbrændinger af huse, kirker og skoler, som tilhørte afroamerikanere, ligesom deciderede lynch’ninger, hvor hvide mænd fangede afroamerikanere og dræbte dem, også fandt sted.

Raceuroligheder førte til at ca. 40.000 afroamerikanere i årene 1910 – 1940 flygtede fra Florida og videre nordpå for at undgå race-adskillelse, vold/forfølgelse og generelle begrænsninger i deres rettigheder.

I midten af 1900-tallet stiftede Martin Luther King Jr. Den Afrikansk-Amerikanske Borgerrettighedsbevægelse. Missionen var at skabe lighed mellem racer – uden forbehold.

Læs også om Martin Luther King Day i USA

Selvom Luther King endte med at blive dræbt i 1968 kan man sige at bevægelsen sejrede, idet den lagde grundstenene til underskrivelsen af Civil Rights Act fra 1964 samt senere vedtagne love om total ligestilling.

Begivenheder i Floridas historie:

År Begivenhed i Floridas historie
1513 Den spanske opdagelsesrejsende Juan Ponce de León går i land på kysten og opkalder regionen La Florida (den blomstrende).
(Første spanske periode 1565-1763)
1565 Byen St. Augustine grundlægges af spaniolerne og er den ældste europæiske etablerede by i USA.
1581 De første afrikanske slaver kommer via søvejen til St. Augustine.
1695 Fortet Castillo de San Marcos står færdigbygget i St. Augustine som et værn mod sørøvere og englændere.
1700-04 Englænderne ødelægger spanske katolske missions-stationer i Florida.
1740 Englænderne indvarderer St. Augustine, men fortet og dermed byen forsvarer sig og forbliver på spanske hænder.
(Britiske periode 1763-1783)
1763 Efter syvårs-krigen (1756-1763), som foregik på flere kontinenter mellem England m.fl. på den ene side og Spanien/Frankrig m.fl. på den anden blev fredstraktaten i Paris en realitet og Florida overgik til englænderne i bytte for Cuba.
1776 Den Amerikanske Revolution/Uafhængighedskrigen begynder uden Floridas deltagelse. Til forskel fra de øvrige 12 stater, som gør oprør mod engelsk herredømme, forbliver Florida loyal overfor England. 4. juli underskrives uafhængighedserklæringen.
1783 Den Amerikanske Revolution afsluttes med fredstraktat i Paris. Aftalen indebærer at Spanien igen overtager herredømmet i Florida. De fleste engelske nybyggere i Florida flytter til Bahamas eller returnerer til England.
(Anden spanske periode 1783-1821)
1800-14 Flere mislykkede forsøg fra amerikansk side på at erobre Florida.
1817-18 Den første Seminole Krig føres af USA mod Seminole indianerne – anført af Andrew Jackson.
1819-21 Spaniens store imperie-tid er for længst ovre og der er efterhånden heller ikke ressourcer til at opretholde Florida. Adams-Onis traktaten underskrives og det betyder at Florida skal overgå til USA og den sydlige grænse til Mexico bliver en realitet.
(Florida på amerikanske hænder fra 1821)
1821 Andrew Jackson bliver militær guvernør i Florida Territoriet. Senere USA’s 7. præsident (1820-37)
1822-23 William Duval vælges som den første ikke-militante guvernør og byen Tallahassee bliver Floridas hovedstad, hvor statens lovgivere samles.
1835-42 Den anden Seminole Krig finder sted i Florida. Ca 3.000 Seminolere og 800 ”Sorte Seminolere”(undvegne slaver) flyttes til Indianer Territoriet vest for Mississippi-floden.
1845 Florida bliver officielt den 27. stat i USA og blev godkendt som slave-stat, hvor det var lovligt at benytte slaver som arbejdskraft. Florida ophørte derved med at være et tilflugtssted for undvegne slaver.
1855-58 Den tredje Seminole Krig resulterer i at de fleste tilbageværende Seminolere med magt flyttes til Indianer Territoriet. Nogle få hundrede forbliver i området omkring Everglades.
1865-68 Efter afslutningen af Den Amerikanske Borgerkrig i 1865 afskaffes slaveriet og Florida genoprettes som stat i USA i 1868.
1880-95 Anlæggelse af flere jernbanelinjer i Florida, som resulterer i nemmere transport af både personer og gods.
1896 Byen Miami grundlægges med ca. 300 indbyggere.
1901 For at udvide landbrugsarealer i Florida påbegyndes dræning af Everglades.
1920 Starten på ejendomsværdi-boom i Florida – turisterhvervet begynder at vise sit værd.
1910-40 Især efter 1. verdenskrig optrappes race-diskriminationen og volden overfor afroamerikanere, hvilket fører til at mange flytter til nordliggende stater.
1926-28 Flere voldsomme orkaner ødelægger bygninger og afgrøder i store dele af Florida, hvilket er medvirkende til store fald i ejendomspriser og starten på depressions-perioden i staten.
1935-45 Da 2. Verdenskrig er en realitet kommer Florida hurtigt og sikkert ud af depressionen, idet flere områder i den solrige stat benyttes som trænings-terræn for især luftvåbnet. De trænende soldater og piloter fra det øvrige USA benytter ugentligt over 70.000 hotelværelser i Florida. Også British Royal Air Force benyttede områder i staten til deres træning. Disse år bliver det økonomiske vendepunkt for staten.
1946 Everglades State Park etableres.
1961 Den første amerikanske astronaut bliver sendt ud i rummet fra Cape Canaveral Space Center – navn på rumcentret ændret i 1973 til Kennedy Space Center.
1963 Walt Disney overflyver området syd for Orlando og udvælger et godt sted til en kommende forlystelsespark.
1971 Disney’s Magic Kingdom åbner som den første Disney Park i Orlando.
1981 Den første rumfærge – Columbia – bliver ud i rummet fra Kennedy Space Center og returnerer succesfuldt 2 dage senere efter sin jomfrurejse i rummet.
1986 Rumfærgen Challenger eksploderer kort tid efter opsendelsen fra Kennedy Space Center. Som følge heraf bliver rumfærge-programmet sat på stand-by i adskillige år.
1992 Orkanen Andrew rammer det sydlige Florida og forårsager de største materielle ødelæggelser hidtil set fra naturkatastrofer på det tidspunkt. 30 personer omkommer, 250.000 mennesker mister deres hjem. Skader estimeres til $45 milliarder.
2000 Florida kommer i verdens medier ved præsidentvalget i USA. Efter flere omtællinger i en række valgkredse vinder republikanerne og George W. Bush kan efter flere dages ventetid erklæres som vinder og bliver i januar 2001 indsat som USA’s 43. præsident.

Relaterede links:

Book oplevelser i Florida

Del Florida rejsetips i Facebook gruppe – Rejs dig rig i USA

Se aktuelle tilbud på hoteller

Wikipedia Florida