Mange steder i verden har der de senere år været store diskussioner, hvorvidt vilde dyr bør trænes til at optræde for folk. Den første stat i USA forbyder vilde dyr i cirkus.

Stat i USA forbyder vilde dyr i cirkus

Første stat i USA forbyder vilde dyr i cirkus.

New Jersey vedtager lov mod vilde dyr i cirkus

Det er staten New Jersey, som skriver historie i USA, og bliver den første stat, hvor adskillige dyreracer bliver forbudt i cirkus og andre rejsende shows. Forbuddet gælder de mest benyttede vilde cirkus-dyr – eksempelvis elefanter, bjørne, tigre, løver samt arter af aber.

14. december 2018 underskrev guvernør Phil Murphy den historiske lov, som udover at have baggrund i dyrenes velfærd også begrundes med offentlighedens sikkerhed ifm. optrædender, hvor vilde dyr indgår.

Den nye lov i New Jersey har fået navnet “Nosey’s Law” og er opkaldt efter en gigtplaget elefant, som i 2018 blev konfiskeret fra et omrejsende cirkus.

Lovgivning undervejs mange steder

I USA har flere stater tidligere lovgivet omkring visse områder vedr. vilde dyr i cirkus. Både Californien og Rhode Island forbød i 2016 de såkaldte “bullhooks”, som kan betegnes som en kæp med pigge på for enden. Dette grusomme redskab benyttet til at træne elefanter med og har i mange tilfælde gjort fysisk skade på de store stor.

Staterne Illinois og New York forbød ved lov i 2017, at elefanter må optræde i cirkus / rejsende shows.

Adskillige stater i USA diskuterer løbende om vilde dyr bør forbydes i cirkus, men indtil videre er det altså kun New Jersey, som har gjort af alvor af det.

Flere lande i verden har idag bandlyst vilde dyr i cirkus – heriblandt Holland, Belgien, Østrig, Italien, Rumænien, Indien, Mexico, Colombia og Peru.

Dårlige forhold for dyr i cirkus

Når dyr tilhører et rejsende cirkus i USA foregår transporten fra sted til sted i lukkede lastbiler, og dyrene kan således være indespærrede i mørke og uventilerede transportrum i lang tid ad gangen. Når dyrene ikke optræder er eksempelvis elefanter lænket eller tøjret, og rovdyr som tigre og løver opholder sig i deres transportbure, som ofte ikke er meget større end dyret selv.

Det er bl.a. sådanne forhold, som The Humane Society of the United States forsøger at sætte fokus på, og derigennem opfordre flere stater i USA til at følge eksemplet fra New Jersey.

The Humane Society of the United States skriver:

Wild animals are not willing performers. Elephants have no desire to balance on their front legs, tigers don’t freely leap through fiery hoops and bears have no interest in riding bicycles. Through cruel training methods, the animals learn that they must perform on command or they will suffer the painful consequences.

4 cirkuselefanter tilbage i Danmark

I Danmark har bl.a. tigre, løver og bjørne være forbudt i cirkus i flere år, og i marts 2018 vedtog et flertal i det danske folketing også at forbyde elefanter, søløver og zebraer i omrejsende cirkus fremover.

Det Dyreetiske Råd: God ide at udvide forbud mod vilde dyr i cirkus

Dog har de 4 tilbageværende cirkuselefanter i Danmark fået lov til at blive under forudsætning af at forholdene for dyrene forbedres. Enhedslisten, SF og Alternativet ville dog meget gerne have sendt cirkuselefanterne på pension med det samme, men et flertal bestemte at en udfasning af elefanterne kunne tillades.

Cirkus Arena råder over 3 cirkuselefanter, mens den sidste elefant tilhører Cirkus Trapez.

Læs også:

Denne artikel er senest opdateret: 17. december 2018.