Sensorstationer rundt omkring i Californien skal registrere de første rystelser fra nye jordskælv og sende advarsler til relevante berørte områder. Planlægningen af tidlig jordskælvs-advarselssystemet i Californien har været undervejs i mange år, og befolkningen ser frem til snart at kunne blive varslet inden jordskælvskatastrofer indtræffer igen.

Netværket af sensorstationer – også kaldet seismisk netværk – er i gang med at blive udrullet i Californien, og de første prototyper af varslingsstystemet er blevet afprøvet med succes.

Earth Quake Sensor California

Jordskælvs-advarselssystem på vej i Californien.

Da et jordskælv målt til 6,0 på Richter-skalaen ramte Napa område i 2014, sendte systemet besked til udviklerne, som sad i San Francisco, og de fik således varsel 8 sekunder inden rystelserne kunne mærkes i storbyen.

Således fungerer advarselssystemet

Rystelser fra jordskælv bevæger sig med en hastighed, som svarer til lydens hastighed gennem sten, hvilket er langsommere end hastigheden i dagens moderne kommunikationssystemer.

Hvis der eksempelvis starter en 7,8 (Richter) rystelse ved Salton søen, som ligger på San Andreas-forkastningen lidt over 240 km fra Los Angeles, vil det tage ca. et minut inden rystelserne rammer Los Angeles. Når nærliggene sensorstationer mærker rystelsen ved Salton, vil der med det samme sendes advarsler til udvalgte institutioner – så som skoler, offentlig transport, distributionsselskaber, hospitaler mv. om at jordrystelser er på vej.

En del af varslingen er på sigt også, at folk vil kunne modtage advarsler om kommende rystelser via mobiltelefoner og computere, samt at eksempelvis offentlig transport automatisk sænker farten eller stopper helt, når advarsler modtages. Ligeledes skal transporten af gas i rørledninger stoppes, døre i elevatorer åbnes samt hospitaler, som udfører operationer, alarmeres så snart jordskælvsvarslingen går i gang.

Udrulning vil foregå i etaper

U.S. Geological Survey, som står for udvikling og udrulning af det nye varslingssystem, forventer at de kan have den første etape af udrulningen online i løbet af 2018.

Uden at kunne informere i detaljer hvorledes etaperne vil blive færdiggjort regner USGS med at systemet åbnes for et begrænset antal personer i begyndelsen og derefter løbende udvides til at omfatte flere og flere.

Man planlægger at online varslingssystemet udvides løbende i geografiske områder – eksempelvis Los Angeles og San Francisco – før hele strækningen på vestkysten fra grænsen til Mexico og op til den Canadiske grænse er dækket.

USGS lægger stor vægt på, at varslingssystemet er gennemtestet inden den bliver taget fuldt i brug af offentligheden. Ligeledes resterer arbejdet med at uddanne offentligheden til hvorledes man skal forholde sig i tilfælde, hvor der kommer akut jordskælvsvarsel.

Denne artikel er senest opdateret: 25. marts 2019.