The Golden State på USA’s vestkyst drøner derudaf viser de økonomiske nøgletal fra 2017, som blev offentliggjort i begyndelsen af maj 2018. En stigning i det årlige BNP (et lands/stats samlede produktionsresultat) på $127 milliarder fra 2016 til 2017 gør, at Californien overhaler Storbritannien og nu er indehaver af verdens 5. største økonomi.

Californien overhaler Storbritannien

Californien overhaler Storbritannien økonomisk. Her San Francisco i Bay Area.

Storbritanniens BNP målt i USD faldt derimod fra 2016 til 2017, og foran Californien ligger nu kun USA’s samlede BNP, Kina, Japan og Tyskland på listen over verdens største BNP. Delstatens BNP i 2017 var på $2,7 billioner.

Økonomiske lokomotiver i Californien

Californien har et befolkningsantal på ca. 40 mill., og til sammenligning ligger Storbritannien på ca. 65 mill. indbyggere. At Californien overhaler Storbritannien økonomisk i 2017 er primært pga. økonomisk vækst i og omkring de store byområder ved Los Angeles, San Francisco/San Jose samt San Diego.

Californiens bærende økonomiske kræfter ligger ikke mindst i Silicon Valley området umiddelbart syd for San Francisco med masser af IT-teknologi virksomheder, i underholdningsindustrien i Hollywood i Los Angeles samt også inde i landet i Central Valley, hvor primært grønsags- og frugtproduktion finder sted.

Turismen i den populære stat er ligledes et af hovederhvervene, samt finansielle services og ejendomsbranchen i de mest folkerige områder langs vestkysten i Californien er også været et par af de økonomiske lokomotiver i delstaten.

Fremgang i Californien efter overstået finanskrise

Efter den finansielle krise er der nu igen for alvor gang i investeringer, og optimismen er tilbage hos de fleste i den populære delstat. Masser af turister strømmer hvert år til Californien, og siden 2012 er der blevet skabt 2 mio. flere arbejdspladser.

Ud af USA’s samlede antal nye job i perioden 2012 til 2017 har Californien stået for 16% af jobskabelsen, og til sammenligning udgør delstatens befolkning 12% af USA’s samlede befolkning.

Over samme periode steg Californiens andel af den samlede produktion (BNP) i USA fra 12,8% til 14,2%.

På den amerikanske liste over de største delstaters økonomier ligger Californien således helt i top efterfulgt af Texas, New York og Florida.

Læs også artiklen – Fakta om Californien

Denne artikel er senest opdateret: 9. maj 2018.