New York pencil towers kaster lange skygger over Central Park

Manhattan Skyline er ved at ændre sig markant. New York pencil towers skyder op på mange af de dyreste adresser;
Læs artikel