Forsikring autocamper leje USA

De forskellige udlejningsselskaber af motorhomes i USA opererer med forskellige standard forsikringspakker – alle har som minimum inkluderet en lovpligtig standard ansvars- og kaskodækning, men der kan være forskelle i dækningsbeløb, selvrisiko mv.

Ligeledes kan de forskellige udlejningsselskaber have eksempelvis SLI inkluderet i standardprisen – se forklaring nedenfor.

Gå til leje af motorhome i USA

Forsikring autocamper leje USA

Forsikring autocamper leje USA. Hvad betyder SLI, LI, TP, CDW etc.

Hvad betyder SLI, LI, TP, CDW etc? – vigtige amerikanske forkortelser ved forsikring autocamper leje USA

Liability insurance (LI)

Når du lejer motorhome i USA er lovpligtig ansvarsforsikring – Liability insurance – altid inkluderet i standardlejen. Den lovpligtige ansvarsforsikring dækker skader på andre køretøjer og personer, såfremt du har været skyld i en ulykke. Ansvarsforsikring kan ved nogle selskaber ligeledes omtales som Third-party insurance (TPI).

Der er dog en begrænset beløbsdækning på den lovpligtige ansvarsforsikring ved leje af autocamper, og det er i nogle tilfælde set, at 3. part sagsøger den ulykkesansvarlige for at få tildelt en større erstatning. Turister, som forårsager en ulykke, kan således risikere at blive sagsøgt for høje erstatningsbeløb, som den lovpligtige ansvarsforsikring ikke dækker. En udvidet ansvarsforsikring – SLI – er løsningen på denne risiko.

Supplementary Liability Insurance (SLI)

En udvidet ansvarsforsikring hedder i USA SLI – Supplementary Liability Insurance. SLI dækker oftest erstatningsbeløb helt op til $1.000.000, og træder ikraft i tilfælde hvor en 3. part er kommet til skade i en ulykke forårsaget af lejer af autocamper. Prisen for denne tillægsforsikring ligger på mellem ca. $10 og ca. $25 per dag. SLI kan i nogle tilfælde være inkluderet i lejeprisen.

Hvilken størrelse autocamper skal man vælge

Theft Protection (TP)

Forsikring mod tyveri – Theft Protection – er inkluderet i den lovpligtige forsikring, som er en del af standardprisen for leje af autocamper i USA. En selvrisiko er oftest gældende på mellem $1.000 og $10.000 i Theft Protection. Selvrisiko kan man dog undgå ved at tegne en tillægsforsikring – Protction Plus Excess Refund Insurance – se nedenfor.

Bemærk at Theft Protection udelukkende vedrører køretøjet og dets udstyr. Personlige ejendele, bagage mv. er dækket i en evt. tegnet rejseforsikring eller din indboforsikring.

Collision Damage Waiver (CDW)

Collision Damage Waiver (CDW) er navnet på kollisionsskadeforsikring, og denne er gældende i den lovpligtige standard ansvars- og kaskodækning. Ved nogle selskaber kan CDW dog også være betegnelsen for en tillægsforsikring, som man kan tegne for at undgå selvrisiko på den lovpligtige standardforsikring.

Protection Plus Excess Refund Insurance

Denne tillægsforsikring tegnes for at undgå selvrisiko på den lovpligtige standardforsikring, som er inkluderet i leje af motorhome i USA. Ved nogle selskaber dækker denne forsikring ligeledes glasskader, dækskader på køretøjet samt skader på tag.

Selvrisikobeløbet ved standardforsikringen kan variere mellem ca. $1.000 og ca. $10.000. Protection Plus Excess Refund Insurance, som giver dig selvrisiko på $0, koster mellem ca. $10 og ca. $15 per dag. Ved nogle udlejningsselskaber kan denne forsikring være inkluderet i standardlejeprisen.

Check din rejseforsikring vedr. dækning af selvrisiko ved leje af autocamper

Nogle rejseforsikringer dækker evt. selvrisiko ifm. leje af motorkøretøj. Der er i disse tilfælde således ingen grund til at tegne en kaskoforsikring med $0 i selvrisiko med et deraf højt gebyr til følge.

Det anbefales derfor at tage kontakt til forsikringsselskabet, hvor du tegner din rejseforsikring, inden du tegner en dyr kaskooforsikring ifm. leje af autocamper i USA.

Mexico Auto Liability  Insurance (MALI)

Såfremt du har planer om at køre i Mexico med en amerikansk autocamper skal der tegnes en separat forsikring, som dækker dette. Prisen for Mexico Auto Liability Insurance er ca. $20 – ca. $25 per dag. Bemærk at ikke alle udlejningsselskaber af motorhome i USA tillader kørsel i Mexico.

Dette dækker forsikringerne ikke ved forsikring autocamper leje USA

Lejer hæfter selv for skader, der ikke dækkes af forsikringen, herunder skader, der skyldes lejers forsømmelse ifm. behandling af autocamperen. Det kunne eksempelvis være skader på møbler eller andet inventar i campere, eller evt. forkert påfyldt brændstof, så motoren tager skade.

Skader forårsaget af fejlagtig betjening af bilen og camperdelens installationer er heller ikke dækket af forsikringen og skal således altid erstattes af lejer.

Læs også Ordliste – Lej motorhome i USA.

Billigste autocamper leje USA

Uheld med autocamper – hvad gør man?

Sker der en skade på køretøjet under ferien er man iflg. lejekontrakten pligtig til at anmelde dette til udlejningsselskabet med det samme. Det sker ved at tage telefonisk kontakt til udlejningsselskabet, og herefter beder de oftest om, at du sender en skriftlig rapport, som skal e-mailes til afleverings-lokationen eller udfyldes online, indenfor 24 efter skaden er sket.

Er der tale om en ulykke med flere implicerede, skal man ligeledes sørge for, at en politirapport bliver udfærdiget, så en senere forsikringsudbetaling kan finde sted.

Såfremt man ikke overholder udlejningsselskabets lejebetingelser, vil man være forpligtet til at dække enhver skade på køretøjet, uanset om man selv har været ansvarlig for skaden.

REJSETIP: Sammenlign priser på leje af autocamper i USA – ofte finder man billigste motorhome i USA via søgemaskinen CamperTravel.