Memorial Day – amerikansk helligdag til minde om faldne i kamp

Hvert år den sidste mandag i maj måned mindes USA’s befolkning de mennesker, som er omkommet, mens de gjorde militærtjeneste for landet. Memorial Day er en offentlig helligdag, og skoler, offentlige kontorer samt mange private virksomheder holder lukket.

Memorial Day - amerikansk helligdag

Sidste mandag i maj – Memorial Day – amerikansk helligdag.

Memorial Day fejres bl.a. med højtideligheder og parader på offentlige pladser og mindesmærker for de faldne.

Stammer tilbage fra Borgerkrigen i USA

Traditionen med at mindes de faldne soldater stammer helt tilbage fra afslutningen af Borgerkrigen i USA i 1865. Dengang blev dagen kaldt Decoration Day pga. mange familier og venner mindedes de omkomne ved at dekorere gravsteder og mindesmærker med blomster og andre dekorationer.

Frem til 1. verdenskrig var det de faldne i borgerkrigen, som blev mindet, men efter de mange amerikanske soldater, som gik tabt under 1. verdenskrig, blev dagen til en mere generel mindedag for alle, som er omkommet under militærtjeneste i USA.

Arlington militærkirkegård

På Arlington National Cemetary opstilles flag ved gravsten ifm. Memorial Day.

Først officiel helligdag i USA i 1971

Fra år 1868 til 1970 har dagen været fejret 30. maj og det var først efter afslutningen af 2. verdenskrig, at det blev mere brugt at kalde dagen for Memorial Day istedet for Decoration Day.

I 1971 vedtog den amerikanske kongres via Uniform Monday Holiday Act, at flytte mindedagen fra 30. maj til den sidste mandag i maj for at skabe en mere praktisk helligdag/fridag i form af en forlænget weekend sidst i maj. Denne weekend kaldes også Memorial Day weekend.

Efter nogen uoverensstemmelser i nogle delstater, endte det med at alle 50 delstater implementerede ændringen i løbet af 1970’erne.

Uniform Monday Holiday Act inkluderede ligeledes at både Washington’s Birthday / Presidents’ Day, Veterans Day og Columbus Day blev flyttet fra en fast dato til mandag-mindedage i løbet af året. Veterans Day er dog fra 1978 igen tilbage på en fast dato 11. november.

Find dato for amerikanske helligdage i artiklen:  Helligdage i USA

Hvorledes fejres Memorial Day i USA idag?

Dagen, der ærer de omkomne i militær tjeneste, begynder med at det amerikanske flag sættes på halv frem til kl. 12 middag, og herefter hejses det til vejrs for at symbolisere, at de faldnes død skal minde alle om at blive ved med at kæmpe for frihed og retfærdighed for alle.

Memorial Day Parade

Memorial Day Parade i Washington D.C.

Rundt om i USA arrangeres ceremonier på åbne offentlige pladser, ved mindesmærker, i kirker og på kirkegårde.

Se oversigt over events i 2020. (en del events er i år aflyst grundet COVID-19)

Dagen kan minde om Veterans Day, der falder på den 11. november, hvor man ærer alle, der har tjent eller stadig tjener i den amerikanske hær.

Mange amerikanere deltager ligeledes i en af de mange parader, som bliver afholdt i både små og store byer i USA på Memorial Day.

En årlig tradition er også National Memorial Concert, som foregår på den vestlige plæne ved Capitol Building på Capitol Hill i Washington D.C. Koncerten transmitteres hvert år direkte på landsdækkende TV.

Ekstra trafik og uofficiel start på sommeren i USA

Mange amerikanere benytter lejligheden til at tage på udflugter eller familiebesøg i Memorial Day weekenden. Der vil generelt være flere biler på de amerikanske veje samt flere besøgende i det naturskønne områder rundt omkring i landet.

Memorial Day er ligeledes den uofficielle start på sommerperioden i USA. En anden mærkedag i USA; nemlig Labor Day, som altid falder den første mandag i september, markerer den uofficielle afslutning på sommeren.

Relaterede artikler: