USS Midway – gå ombord på et hangarskib i San Diego

Hangarskibet USS Midway stod færdigbygget i 1945 og havde det følgende årti titlen som det største hangarskib i verden. Det kæmpe skib blev faktisk det første fartøj i verden, som med sin bredde på 79 meter og længde på 305 meter var for stort til at kunne manøvre sig igennem den relativ snævre Panama Kanal.

Hangarskib San Diego

USS Midway – hangarskibet i San Diego.

USS Midway blev indsat i den amerikanske flåde 8 dage efter afslutningen af 2. verdenskrig og nåede således ikke at tage del i krigen inden Japans overgivelse. I begyndelsen deltog det kolossale hangarskib i mange øvelser i den nordlige del af Atlanterhavet for at teste udstyr mv. i det kolde klima.

Aktiv krigsførelse deltog USS Midway i under Vietnam-krigen samt under den første Golfkrig i 1991. Ligeledes spillede det store hangarskib en vigtig rolle under de strategiske manøvrer fra NATO’s side under den kolde krig mellem øst og vest.

Hangarskibet blev taget ud af den amerikanske flåde i 1992, og i 2004 åbnede USS Midway Museum i San Diego for offentligheden.

Der er i alt 18 dæk på det kæmpestore skib, og for at gøre besøget på USS Midway bare lidt overskueligt for de besøgende, er brochuren og audio-turen, man får uddelt, når man kommer ombord, delt op i tre niveauer:

  • On the Roof” – Flydækket inkl. kaptajnens og admiralernes område (øverste niveau)
  • Man and Machine” – Hangardækket inkl. sejlernes kahytter (midterste niveau)
  • City at Sea” – 3 forskellige dæk med alt fra forsyningsrum, vaskeri, postkontor, brandstation mv. (nederste niveau)

Midterste niveau – ”Man and Machine”

Når du har fået indgangsbilletter nede på kajen, går du op ad trapper for at gå ombord på USS Midway på hangardækket. Det er her du vil få udleveret brochurer og audio-guide og i øvrigt kan du blive guidet i detaljer af de ca. 200 ansatte og ca. 650 frivillige, som arbejder på hangarskibet.

Audio-turen er meget interessant, idet det er pensionerede flådefolk, jagerpiloter og øvrige militærfolk med tæt tilknytning til USS Midway, som fortæller om deres tid og oplevelser på skibet. Turen kan du tage helt i dit eget tempo, idet der er markeret numre i brochuren samt på selve skibet, som fortæller hvad du skal vælge på audio-guiden, for at høre om det du står foran.

Hangardæk USS Midway

Hangardækket på USS Midway.

På ”Man and Machine” niveau’et kan du bl.a. gå ind i cockpits på nogle af flyene, som står på hangardækket, opleve et af motorrummene, se skibets main control center, se de lavere rangerede soldaters kahytter og meget mere. Se f.eks. også skibets lille fængsel, hvor besætningsmedlemmer blev indsat, såfremt de ikke adlød ordrer eller havde forbrudt sig mod skibets regler.

Det er også på dette niveau – bagerst på skibet – du finder café/restaurant, souvenier butik samt toiletter for besøgende på skibet. Ligeledes er det på hangardækket, at nye flysimulatorer er sat op, så du kan afprøve dine evner ud i at styre fly – extra billet udover indgangsbilletten til denne attraktion er påkrævet.

Øverste niveau – ”On the Roof”

Gå ombord i jagerfly og helikoptere på flydækket af USS Midway og oplev den kæmpestore platform, hvorfra fly og helikoptere lander og letter. Arealet på flydækket er over 16.000 m2!

25 af skibets ialt 32 luftfartøjer står på flydækket, mens de resterende 7 er at finde på hangardækket (midterste niveau).

Flydæk USS Midway

Flydækket på USS Midway.

Du finder mange af de legendariske jagerfly på toppen af hangarskibet – bl.a. F-14 Tomcat, F/A-18 Hornet, F-8 Crusader, F-4 Phantom II og mange mange flere. Ligeledes har du mulighed for at gå ombord i adskillige af de både en- og to-propellede militærhelikoptere.

Via audio-guiden får du fortællinger fra tidligere jagerpiloter og hører om deres utrolige oplevelser under militære aktioner. Oplev ligeledes veteraner fortælle ”live” om deres erfaringer med at lande og lette fly på hangarskibet – hør nærmere om tidspunkter for dette ved info-standen på det midterste niveau.

USS Midway Veteran

Pensioneret jagerpilot fortæller om hans erfaringer fra USS Midway.

På øverste niveau kan du ligeledes bl.a. se kaptajnens og admiralernes gemakker, skibets radiorum samt de store lamper på siden af hangarskibet, som de indkomne fly benyttede til at bedømme, om de lå for lavt eller for højt under indflyvningen inden landing på hangarskibets topdæk.

Nederste niveau – ”City at Sea”

På nederste niveau finder du mere eller mindre alle de praktiske installationer, som får ”byen på havet” til at fungere. Gå igennem messen og det store køkken på skibet, hvor ca. 13.500 daglige måltider blev tilberedt inklusiv ca. 3.000 kartofler skrællet dagligt. Besøg hospitalsafdelingen på skibet, hvor 5 læger og 3 tandlæger arbejdede sammen med et antal sygeplejersker.

USS Midway Museum

Lille del af køkkenet på USS Midway.

Store forsyningsrum med tøj og uniformer er også at finde på nederste niveau samt stort vaskeri, brandstation, postkontor mv. – og ”bombe-elevatoren”.

Der er masser at se og opleve på det kæmpe hangarskib USS Midway, så sørg for ikke at have et for stramt program på dagen for dit besøg.

Book oplevelser i og omkring San Diego: